Сергій Кривонос: Украіна мала б швидше реагувати на загрозу короновірусу маючи шестирічний досвід війни

Пандемія короновірусу у світі стала індикатором спроможності влади, спроможності системи медицини протидіяти загрозі та викликам, готовність суспільства до цих загроз.

Не обійшла ця можливість і Україну, стала показником спроможностей, проявила всі слабкі місця, а також показала безпорадність, непрофесійність, відсутність навиків діяти у кризових ситуаціях певних керівників, чим підтвердила – призначення мають бути не за принципом відданості, а за принципом професіоналізму.

Украіна мала б швидше реагувати на загрозу короновірусу маючи шестирічний досвід війни.

Є рішення загальнодержавного характеру, а є регіонального.

Зараз, як лакмус проявляються здібності керівників на містах та губернаторів. Це, як раз показник дій регіональних штабів, які не чекаючи рішення Києва, а чітко і активно діють, мобілізуючи всі наявні ресурси людськи та інфраструктурні, як об’єднуються навколо проблем активне населення громади.

Нажаль поки, війна нас не навчила головному – передбачати, готуватися наперед до будь яких можливих НС, задіювати всі ресурси наукові та людськи для моделювання, навчання і швидко приймати стратегічні рішення.

Україна не встигла розгорнути, та вибудувати ефективну систему ТРО, в якій на рівні області передбачено постійно діючий штаб оборони та безпеки. Регіональний штаб – мав би за здалегіть опрацювати всі кризи, всі загрози та сценарії, відпрацювати заходи по всіх загрозах виходячі з ресурсів.

Якби зараз, ми мали територіальну оборону в концепції, яку моя команда опрацювала в минулому році, то змогли б значно ефективніше працювати проти короновірусу, бо одна з функцій тер оборони, яку ми передбачали взаємодію з ДСНС та активну участь в ліквідації наслідків надзвичайних сітуацій.

Законопроект про ТРО готовий, квітень мав бути стартом у залі ВР.

Не добігли до фінішу, і з концепцією Громадського сприяння обороні та безпеці, а згідно неї на рівні регіону мали б запрацювати Центри Громадського сприяння обороні та безпеці, які у складній ситуації з короновірусом мали б підставити плече кризовим регіональним штабам професіоналами та об’єднавши громадян навколо себе. Маємо величезну кількість мотивованих людей з чудовим досвідом 2014 -15 – 16 років, але яких держава поки не встигла об‘єднати єдиною силою – територіальної оборони, громадського сприяння…

Не встигла тому, що хтось дуже зацікавлений, щоб Тероборона, Громадське сприяння Обороні та безпеці не були створені, особиста зацікавленість цих дивних людей набагато вища державної…

Незважаючи на всі труднощі, я і моя команда продовжила роботу по опрацюванню законопроектів та концепцій.

Дякую народним обранцям з Комітету національної безпеки і оборони і розвідки, що підтримали нашу концепцію Тер оборони і ми разом вийшли на фінішну пряму по прийняттю закону про територіальну оборону..

Біда сама показала, що це повинно було створювати ще позавчора. Сподіваюсь, що коли запрацює Верховна Рада наш законопроект буде розглянуто першочергово.

Одне з головних стратегічних завдань не забути, що о крім короновірусу війна на сході і здоров’я військових є один з пріоритетів!! Історичний досвід показує, що під час пандемій арміі гинули не від куль, а від бактерій. Сам не раз був на фронті і знаю, що і як треба зробити аби зберегти людей та виконати завдання. Військове керівництво постійно працює відповідно цих напрямків, але армія без підтримки народу і уряду не зможе бути стовідсотковими щитом безпеки держави.

Шановні волонтери і фронтовики , завдяки Вам ми змогли згуртуватись і вистояти в 14 році , Ви маєте чудовий досвід дій в складних умовах. Ворогів у нас достає, але наразі іх три Росія,коронавірус і наша байдужість…

Ті штаби, що формуються на місцях можуть бути посилені вашим досвідом і вмінням.

Україна може допомогти тільки сама собі. Гуртуємось, просто на даному етапі боротьби за нашу Незалежність. Не забудьте за тих, хто є найбільш не захищеним – людей похилого віку. Саме Ви, на місцях можете організувати їм допомогу і захист…

Ще дуже вкрай важливо моніторити і аналізувати дії на всіх рівнях, щоб надалі реорганізувати систему кризового реагування в країні.

Переможемо короновірус – переможемо агресора і його п‘яту колону, які намагаються повернути час назад і стерти нашу пам‘ять..

Не зможуть, як би вони не намагались…

Захисники Украіни гуртуємось і продовжуємо захищати нашу Украіну!

Слава Україні!

Разом до Перемоги!!!

Сергій Кривонос

“Объединение России с Украиной”: Путин переходит к стратегическому плану

Во второй серии своего 20-серийного интервью ТАСС В.Путин заговорил на особенно дорогую ему тему – об украинцах и Украине. В дополнение к своим традиционным фейковым утверждениям вроде “единого народа” он добавил еще несколько новых мифов, а также провозгласил свою главную стратегическую цель – объединение России с Украиной.

1. Миф о едином языке

ПутинПонимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке.

Во-первых, Путин не уточнил, кого именно он имеет в виду, используя для периода XI-XIII веков местоимение “у нас“. Дело в том, что русских и украинцев в современном смысле – как этнических групп, этносов, народов, наций – ни в XIII веке, ни в XI веке, ни тем более до XI века, естественно, не было.

Во-вторых, если даже говорить только об историческом центре современной России, а именно о Волго-Окском междуречье, то его жители до XI века (то есть в Х веке и ранее) не могли говорить не только на русском, но и на любом славянском языке. Поскольку в то время этот район был заселен финно-угорскими племенами меря, мещера, мурома, говорившими, естественно, на своих финно-угорских языках.

В-третьих, сколько-нибудь значимая славянская колонизация того региона, который затем получил название Северо-Восточной Руси, началась лишь в XI веке. Своего пика она достигла в ХII-XIII веках, когда число славянских колонистов в этом районе сравнялось с численностью коренного финно-угорского населения.

Миграции восточных славян, X – XIII вв.

Возможно, к этому времени население Владимиро-Суздальской Руси действительно говорило на одном и том же языке с жителями Чернигова, Киева, Переяславля, поскольку в основной массе это были эмигранты из тогдашней восточнославянской метрополии – Черниговского, Киевского, Переяславского княжеств.

2. Миф о времени появления языковых различий

Путин: И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия.

Путинская версия отличается от данных лингвистической науки. Согласно ее данным языковые различия на Восточно-Европейской равнине довольно четко проявились уже к XIV веку. К этому времени произошло разделение древнерусского языка на пять основных восточнославянских разговорных наречий – северо-западноесеверо-восточноецентральноеюжноеюго-западное и на три письменных языка – западнорусскийстарорусский и древненовгородский.

В результате военного разгрома Московией Великого Новгорода, ликвидации его государственности, уничтожения одной части новгородской элиты, высылке другой, древненовгородский язык был полностью поглощен московским старорусским языком. На основе этого нового языка, который можно назвать восточнорусским, при его слиянии с церковнославянским языком в XVIII веке был сформирован современный русский язык.

В западнорусском языке (другие названия: руска мова, проста мова, староукраинская мова, старобеларуская мова, литовско-русский язык, рутенский язык) очень рано проявились южное (волынское) и северное (литовское) наречия, какие со временем эволюционировали в украинский и беларуский языки. Западнорусский язык был официально-деловым, а также письменно-литературным языком Великого княжества Литовского (с XIV века по 1696 год). Кроме того, он использовался в восточнославянских воеводствах Королевства Польского, а также в Молдавском княжестве.

Генезис славянских языков по С.Старостину

Говорить о какой-либо полонизации в деле появления западнорусского языка невозможно, поскольку украинские земли, попавшие под власть Речи Посполитой, оказались там лишь со времени Люблинской унии 1569 года, то есть почти два столетия спустя после появления первых документов, написанных на западнорусском языке.

3. Подмена национальной идентичности языковой

Путин: …я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ…

Укра?инцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия

Во-первых, Путин смешивает два различных значения термина “украинцы“, использовавшиеся в разное время:

– как жителей и представителей служилого сословия, проживавших на окраинных землях ряда государственных образований Восточной Европы (не только Московии) в XI веке – первой половине XVII века,

– и как этноним, обозначающий крупную нацию, представители которой проживают преимущественно на юге Восточно-Европейской равнины (активное использование этого термина начинается с конца XVII века).

Во-вторых, Путин смешивает различные значения термина “русские“, использовавшиеся в разное время. В то время, когда греко-католических жителей Руського воеводства Королевства Польского с центром во Львове называли русскими (руськими), а саму провинцию – Червоной (Красной) Русью, православных жителей Великого княжества Московского, а затем Московского царства чаще всего называли московитами, а их страну – Московией.

Адам Олеарий. Описание путешествия в Лифляндию, Московию, Тартарию и Персию. 1651.

Когда же название Россия стало отождествляться с Российской империей, а термин русские – с населением этой империи, жителей бывшего Руського воеводства стали чаще всего называть украинцами. Но никто, кто пользовался бы терминами “украинцы” и “русские”, никогда – ни в XVII веке, ни в XXI-м – не ставил между этими терминами знак равенства. Кроме Путина.

В-третьих, Путин смешивает языковую идентичность с национальной. Не в первый раз он утверждает, что из-за несущественных (с его точки зрения) языковых различий русские и украинцы должны считаться одним народом. Владимиру Путину следует помнить, что говорящие не на различных языках, а на одном немецком языке немцы Германииавстрийцы и германошвейцарцы относятся к трем разным народам. Что говорящие на одном французском языке французываллоныфранкошвейцарцы принадлежат трем нациям. Что говорящие на одном английском языке англичанеамериканцыанглоканадцыавстралийцыновозеландцы – это пять разных народов. Что говорящие на одном испанском языке или на одном арабском языке граждане десятков стран принадлежат разным нациям. Ключевым критерием национальной идентичности является не язык, а чувство принадлежности к своей гражданской нации. Подавляющее большинство украинцев независимо от того, на каких языках они говорят, не чувствуют своей принадлежности к России – что бы по этому поводу ни говорил Путин.

4. Кто рассорил Украину с Россией?

ПутинОсобенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой…

Кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах XIX века написано, что Украина: а) многонациональна и должна быть федеративным государством; и б) обязательно выстроить хорошие отношения с Россией…

Всемирный банк требует прекратить перекрёстное субсидирование…

Отсюда и единственное то, чем они торгуют, – это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача.

Подавляющее большинство современных украинцев не только не имели никакого представления о “подрывной деятельности австрийского Генштаба” и творчестве отцов-основателей украинского национализма, но и испытывали исключительное доброе, во многих случаях действительно братское отношение к России. Это отношение было разорвано в клочки не австрийскими шпионами и бандеровскими националистами, а хозяином Кремля, укравшим Крым и развязавшим кровавую бойню на Донбассе, унесшую жизни более 13 тысяч украинцев, искалечившую жизни более 30 тысяч жителей Украины, превратившую в беженцы несколько миллионов человек.

Главным русофобом, рассорившим Украину и Россию, причем не в 1914-м и не в 1941-м, а в 2014 году, стал не австрийский Генштаб, не Дмитрий Донцов или Степан Бандера, не Всемирный банк, а Владимир Путин.

5. Стратегическая цель Владимира Путина – объединение России и Украины.

ПутинПотому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире.

Хотя в последние годы Путин регулярно высказывался о русских и украинцах, о т.н. “едином народе”, об отношениях между двумя странами, тем не менее до вчерашнего дня он, кажется, еще ни разу столь открыто не формулировал свою главную стратегическую цель. Теперь это уже не просто Севастополь и Крым, не какая-то Лугандония, даже не Новороссия и Причерноморье, теперь это уже объединение России и всей Украины.

Такое бесцеремонное объявление Путиным своей стратегической цели не могло произойти без получения важных сигналов от нынешнего украинского руководства (от его действий или бездеятельности). И такое путинское заявление может означать лишь одно – переход к практическому осуществлению этого стратегического плана.

Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google, который когда-то не купили дешево, а теперь жалеют

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал о перспективах для иностранных инвестиций и нынешней ситуации в стране. 

Телеграм-канал “Политика Страны” приводит главные моменты из выступления Зеленского, которыми глава государства завлекал инвесторов.

1. Начал с войны и аннексии территорий Россией, сказал, что Украине недостаточно озабоченности мировой общественности по этому поводу.

2. Далее быстро перешел к бизнес-теме. Основная мысль: Украина – единорог Восточной Европы (единорогами называют стартапами, капитализация которых превышает миллиард долларов). “Мы не отстали, а просто отошли для разбега и рывка вперед”.

3. Делает упор на то, что Украина страна недооцененная. А потому и заходить сейчас самое время. Зеленский выдал на гора несколько ярких аллюзий: “Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены”. “Украина ускоряет изменение климата. Я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате”. Зеленский сравнил Украину с Google – компанией, которую когда-то не захотели купить за миллион долларов. А потом, конечно, ужасно пожалели.

4. После окончания речи у президента спросили, на какие реформы он делает упор. “Мы проголосовали земельную реформу, концессии, я могу очень долго об этом говорить, их очень-очень много”. Говорит, что уже через несколько дней украинские порты возьмет в концессию “западный инвестор”.

5. Президента попросили назвать три главных проекта, которые Украина может предложить инвесторам прямо сейчас.

Также Владимир Зеленский ответил, что в Украине вводят должность “менеджера по инвестициям”. Инвестор может заключить договор с государством и получать от такого менеджера (владеющего пятью языками) помощь 24/7 на пяти языках. Также пять лет без налога на прибыль пообещал Зеленский инвесторам, которые сейчас примут участие в приватизации.

6. О войне сказал, что верит в то, что ее получится закончить. “Вижу свет. Но не в конце тоннеля. А просто вижу свет”, – уточнил Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс президента України

Страна

Украинские министры не решают проблемы государства Украина, а ищут виноватых

А в это время успешные страны не болтают, а делают свое дело

Представьте, чтобы в частном бизнесе директор пришёл к акционерам и сказал: «На мировом рынке спад. Мы теряем позиции. Я не виноват. Давайте подождём».

Какая разница кто виноват? Тебя наняли, чтобы ты решал подобные проблемы. Не можешь решить? Заявление на стол! В бизнесе именно так бы и поступили.

Потому в частном бизнесе я такого представить не могу, а в государственном управлении это в порядке вещей. Вот Милованов говорит: Падение промышленности это не наша вина, а мировой тренд падения цен.

Тем более, что вопрос можно решить, но только не с подходом Милованова.

Ведь вот что говорит на этот счёт Мировая ассоциация стали. Около 70% производимой стали в мире идёт на строительство зданий, инфраструктуры и транспорт. К 2050 году население увеличится еще на 2,7 млрд человек. Учитывая современный тренд урбанизации, то потребность в стали будет только увеличиваться.

Если говорить про цифры, то с 1990 по 2018 производство стали выросло с 770 млн тон до 1800 млн тонн.

Да, это произошло в основном за счёт Китая. Он обеспечил 83% этого прироста.

Если говорить о цифрах, то ещё в 1990 году производство стали в Китае – 66 млн. тонн.
Для сравнения. В Украине – 54 млн тонн.

2018 год. В Китае – 928 млн тонн
В Украине – 21 млн тонн

Каким образом это удалось Китаю? Пока Украина слепо верит в приватизацию, то Китай за счёт госпредприятий смог построить одну из крупнейших экономик мира.

Как вы знаете, вначале своего экономического развития и урбанизации, Китай масштабно увеличил финансирование в создание внутренней инфраструктуры. Да и сейчас он много инвестирует. И для создания этой инфраструктуры использовалась внутренняя металлургическая отрасль.

Кстати, здесь не нужно критиковать Китай. Такие же методы использует США по сегодняшний день.

Со временем, Китай начал массово инвестировать в инфраструктурные проекты по всему миру. И снова же исполнителями этих подрядов были китайские компании, которые использовали китайскую сталелитейную продукцию.

Да, безусловно, все это контролировалось государством. И там крупнейшие сталелитейные компании, как BaoSteel, WISKO, AnSteel, Hesteel, контролируются государством через Комиссию по надзору и управлению государственными предприятиями (SASAC).

Очень часто эти компании, пользуясь значительной финансовой поддержкой государства, являются инструментом для достижения политических целей. При этом они не только игнорируют такие базовые рыночные силы как прибыльность, но активно используют ценовой демпинг, низкий курс юаня, чтобы увеличить экспансию на внешних рынках.

И вот эта политика Китая привела к торговой войне и текущим трендам на внешних рынках.

В общем проблема известна. Только вместо решения этой проблемы, наши чиновники пошли привычным для себя путём – поиском виноватых. И стараются снять с себя ответственность за все происходящее.

Павел Вернивский

Пирамида ОВГЗ и минус 150 млрд для местных бюджетов. 10 мгновений проекта бюджета-2020

Бюджетный забег выходит на финишную прямую.

Как уже писала “Страна”, 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект бюджета на следующий год. 5 ноября он был презентован общественности и передан в Раду. А уже сегодня, 14 ноября, его вынесут на рассмотрение в Раду.

Между первым и вторым чтением бюджетный законопроект не сильно изменился, но тем не менее некоторые статьи основательно переписали, а некоторые — добавили. В частности, появились 2 млрд гривен на социально-экономическое развитие регионов, или, как говорят эксперты, “хотелки депутатов” (эти деньги идут на мажоритарные округа) и 3 млрд гривен от легализации азартных игр, но исчезла статья на компенсацию льготных кредитов на покупку земли, а это 4,4 млрд гривен.

Также могут сильно уменьшиться местные бюджеты.

Остается еще несколько потенциально интересных тем для торга, так что в итоговом варианте бюджета не исключены новые сюрпризы.

“Страна” проанализировала 10 самых важных моментов проекте бюджета-2020

1. Макроэкономические параметры и курс доллара

Изначально проект бюджета готовился на расчетах предыдущего Кабмина Гройсмана, которые были озвучены еще весной этого года.

Ко второму чтению смету пересчитали и свели по-новому. В итоге ожидаемый рост экономики уменьшился с 4% до 3,7%. Инфляция также должна сократиться — с 6,1% в первом варианте до 5,5% во втором. Курс доллара снизили с 28,1 гривны до 27 гривен.

Также правительство пересмотрело ожидаемые налоговые поступления. План по НДФЛ вырос на 467 млрд гривен — до 129,4 млрд, по налогу на прибыль предприятий – на 4,3 млрд (до 118,9 млрд), по НДС с произведенных в Украине товаров — на 3,3 млрд (до 96,8 млрд).

При этом снизили ожидания по ренте за недропользование— на 3,3 млрд (до 49,9 млрд). Скандальный законопроект №1210, который предусматривает резкое увеличение ренты на добычу руды, не учитывали  при подготовке бюджета ни к первому чтению, ни ко второму чтению. Не исключено, что пока его принятие отложат или же разобьют на части и будут принимать в несколько этапов.

Но зато появились 500 млн гривен от легализации добычи янтаря, хотя соответствующий проект пока тоже не принят в целом.

Также уменьшили план по сбору импортного НДС — на 7,4 млрд, до 349,5 млрд, что, очевидно, поясняется снижением прогнозного курса доллара.

Все это повлияло и на общие бюджетные параметры. Так, если в первом варианте бюджета доходы планировались на уровне 1,079 трлн гривен, то во втором — 1,094 трлн, то есть, на 15 млрд больше. Расходы тоже выросли — с 1,170 трлн до 1,181 трлн, или на 11 млрд гривен.

При этом дефицит бюджета уменьшили с 95,1 млрд до 94,3 млрд, или на 800 млн гривен.

2. Долги и пирамида ОВГЗ

Презентуя проект бюджета ко втрому чтению, премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что в следующем году стране придется жить в условиях достаточно серьезной долговой нагрузки на казну.

Отдать нужно едва ли не каждую третью гривну. При этом он заверил, что брать взаймы власти будут меньше, чем отдавать. То есть, постепенно, госдолг сократится.

“Это, мягко говоря, не соответствует действительности и тому, что записано в бюджете. Так, по внешнему и внутреннему долгу на следующий год запланированы выплаты на уровне 282,1 млрд гривен. Плюс — еще 142 млрд — на обслуживание долга (проценты), то есть, всего — 424,1 млрд. Новые займы составят 365,2 млрд гривен. Но выплата процентов не уменьшает тела долга. В итоге, общий долг по итогам года вырастет на 83 млрд гривен”, — говорит экономист Виктор Скаршевский.

“От первого ко второму чтению сумма госдолга действительно немного уменьшилась, но тут “фокус” простой — его просто пересчитали по новому курсу доллара”, — добавил Скаршевский.

Основная надежда у правительства на рынок ОВГЗ. Облигаций в следующем году хотят продать на 231 млрд гривен, а выплаты по процентам по ценным бумагам составят 161 млрд гривен.

То есть, Минфин, судя по всему, продолжит строить пирамиду ОВГЗ.

3. 12 млрд от приватизации

Власти уже не раз заявляли, что в Украине намечается большая приватизация. Отменен список объектов, не подлежащих приватизации, а в новом запретном списке пока только одно предприятие — Николаевский бронетанковый завод. Первыми претендентами на приватизацию должны стать “Укрспирт”, “Центрэнерго”, “Укрпочта” и другие крупные предприятия.

При этом в проекте бюджета к первому чтению от приватизации планировалось получить всего 5 млрд. В прежние годы под эту статью планировали по 17-20 млрд, правда, планы никогда не выполнялись.

Ко второму чтению планку для приватизации увеличили до 12 млрд. Но при этом сделали разбивку — 6 млрд от большой приватизации и еще столько же — от малой. При этом, по мнению экспертов, для большой приватизации это слишком мало, так как только цена “Центрэнерго”, как минимум, 6 млрд. Для малой приватизации 6 млрд — слишком много.

“На первой волне получили 2 млрд, а все самое ценное уже ушло”, — пояснял “Стране” Алексей Кущ.

“Но на бюджетных доходах ни недовыполнение, ни перевыполнение по приватизации особо не скажутся. Это разовые поступления, которые идут не в доходную часть, а на финансирование дефицита бюджета”, — пояснил Виктор Скаршевский.

4. У регионов заберут миллиарды

В этом году реформа децентрализации должна выйти на финишную прямую. Очевидно, в расчете на то, что на местах заработают себе на жизнь сами, правительство основательно порезало бюджетные статьи на региональное финансирование.

Во-первых, на 2 млрд гривен “похудел” Фонд регионального развития. Если к первому чтению ему планировалось выделить 9,5 млрд, то ко второму — только 7,5 млрд гривен.

Это меньше 1% общего фонда бюджета, хотя в бюджетном кодексе записано, что Фонду положено финансирование не меньше 1%. Чтобы исправить это несоответствие, строку в бюджетном кодексе немного перепишут, указав, что на региональное развитие должно идти “не больше 1%” общего фонда.

Фонд регионального развития финансирует проекты по развитию спортивной инфраструктуры, энергоэффективности и пр. Проекты проходят двойной отбор — сначала на местном уровне, затем в Минэкономразвития. По словам экономиста Виктора Скаршевского, распределение средств более-менее прозрачное, так как есть четкая формула — 80% денег делят в соотношении с количеством населения в той или иной области, 20% достается регионам, в которых валовый продукт ниже 70% среднего по стране.

Во-вторых, 2 млрд, которые забрали у Фонда регионального развития, пойдет на социально-экономическое развитие регионов. Казалось бы, направленность та же — деньги в любом случае получат на местах. Но разница все же есть. Статью социально-экономического развития традиционно считают расходами на “хотелки” депутатов- мажоритарщиков.

“И никакого прозрачного распределения там нет. Как показывает практика прошлых лет, львиная доля средств достается провластным депутатам — они получают на свои округа в 3-4 раза больше, чем остальные”, — отмечает Скаршевский.

В-третьих, у местных бюджетов хотят забрать часть налоговых поступлений.

В аналитической записке Ассоциации городов Украины отмечено, что проект бюджета на 2020 год сверстан с учетом нескольких новаций. В частности, планируется прекратить зачисление в местные бюджеты части акцизного налога на топливо (13,44%).

Потенциальные потери от этого нововведения в Ассоциации городов оценивают в 7,7 млрд гривен. И эти потери не перекрываются обещанным увеличением финансирования на содержание местных дорог, так как эта сумма вряд ли превысит 4 млрд, да и то, если будут соответствующие решения обладминистраций. В 2018-2019 годах последние давали по этой статье на места всего около одного миллиарда.

Кроме того, не будут проводить индексацию нормативно-денежной оценки земли, а это — еще 2,2 млрд гривен потенциальных потерь, — утверждают в Ассоциации городов.

Субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин хотят оставить на уровне этого года — 261 млрд гривен. При этом количество ОТО выросло. В итоге на одного жителя получится всего 467 гривен, тогда, как, к примеру, в 2016 году — 1107 гривен. Потенциально местные бюджеты недополучат 2,9 млрд, — подсчитали в Ассоциации городов.

Также недостаточно денег заложили на медицинскую и образовательную субвенции. По образованию, если учитывать рост зарплат, обещанный Гройсманом, местным бюджетам придется выложить со своего кармана 27,5 млрд гривен.

Правда, в проекте бюджета ко второму чтению нашли некий компромисс, пообещав дополнительно 3,7 млрд гривен на доплаты молодым учителям и гарантированные доплаты всем остальным за престижность труда. Но это явно не перекрывает потери местных бюджетов.

По медицинской субвенции потребность по программе гарантий медобслуживания составляет 110 млрд, тогда как планируется выделить всего 72,1 млрд. То есть, минус для местных бюджетов — еще 39 млрд.

Еще 6 млрд на местах потратят на компенсации проезда в транспорте и связи для льготников, 7 млрд — на штрафы энергопоставляющим компаниям, которые возникли из-за несвоевременного финансирования из госбюджета субсидий.

В проекте бюджета на следующий год также не предусмотрено списание задолженности местных бюджетов по среднесрочным займам, а это еще минус 9 млрд гривен.

То есть, прямые потери местных бюджетов от уменьшения господдержки составят 13,1 млрд, на медицину и образование — 78,6 млрд, другие потери — 55,6 млрд. Всего — 147,3 млрд. «это приведет к уменьшению объема и ухудшению качества социальных и коммунальных услуг населению, сокращению расходов на обновление инфраструктуры и проекты развития», — прогнозируют в Ассоциации городов.

5. Меньше денег на субсидии

Одна из главный новаций этого бюджета — уменьшение расходов на субсидии. Если в 2019 году на них заложено порядка 55 млрд, то на следующий год запланировали только 48 млрд. При этом, несмотря на критику экспертного сообщества, ко второму чтению эту цифру пересматривать не стали. При этом реальные потребности на субсидии оцениваются в 70 млрд.

В Минсоцполитики заявили, что все, кто нуждается, без государственной помощи не останутся. Но проверки будут. “Если у вас дом 600 квадратов, вы ездите на новой машине, то очевидно, субсидия вам не очень нужна”, — сказал на презентации проекта бюджета ко второму чтению премьер-министр Алексей Гончарук.

Закон о верификации получателей государственных выплат президент Вадимир Зеленский не подписал – вернул в Раду со своими замечаниями. То есть, полноценный механизм проверок в ближайшее время не запустят. Но отсев субсидиантов, который идет уже сейчас, скорее всего, продолжится. Так, денег не дадут владельцам новых авто до 5 лет, тем, кто совершил дорогие покупки, имеет неплохой банковский счет и пр.

По мнению экономиста, эксперта института Grouford Алексея Куща, без субсидий может остаться до 600 тысяч семей. Тем более, что коммуналка будет дорожать.

“С начала ноября цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза. На условиях поставки до границы с Украиной тысяча кубов стоит 6,5 тысяч гривен с НДС, а с транспортом это будет уже до 8 гривен. С нового года верхний предел цены на газ для населения, который сейчас составляет 9,77 гривен за куб, убирается — люди будут платить по тем же ценам, что и промышленность. Не исключено, что в разгар зимы цена дойдет до 12-14 гривен за куб”, — добавил Скаршевский.

6. Минус 9 миллиардов на пенсиях

Несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда все время растет, в следующем году государство уменьшит дотации.

“Если в этом году компенсация дефицита ПФ из госбюджета составила 182 млрд, то на следующий запланировано 173 млрд. Это ставит под сомнение автоматическую индексацию пенсий, которая проводится ежегодно из расчета 50% от инфляции и 50% от роста номинальной зарплаты в стране”, — говорит Виктор Скаршевский.

На презентации бюджета премьер Гончарук тему пенсий комментировал неохотно. Он лишь отметил, что пенсии вырастут, “но незначительно”. В правительстве обещают стандартную индексацию, при этом минимальная пенсия увеличится к весне на 150 гривен.

Но все еще может измениться, причем, явно не в лучшую для пенсионеров сторону.

Как уже писала “Страна”, в Минсоцполитики появился законопроект, который предлагает отменить привязку соцвыплат к прожиточному минимуму.

Там привязка к нему сохраняется лишь для минимальных пенсий. Но, как рассказал нам первый заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, к ним на согласование зашел уже другой вариант проекта — привязку к прожиточному минимуму убрали и для минимальных пенсий. Их будут считать по некой базовой величине, а какой она будет и станут ли ее пересматривать — вопрос пока открытый. Так что эксперты предположили, что рост минимальных пенсий тоже могут отложить до лучших времен.

Взамен государство позаботится о тех, кому за 80. Надбавки а уход за престарелыми украинцами вырастут на 40%, а это  плюс 670 гривен в месяц. На эти цели в бюджете запланировано 806 млн гривен.

7. Аграрии без техники и дешевых кредитов

Статьи по господдержке аграриев правительство основательно “проредило”. Так, из проекта бюджета на следующий год исчезли компенсации селянам на покупку техники отечественного производства (сейчас возвращают 25% от стоимости).

К первому чтению в проекте бюджета-2020 появилась статья на льготные кредиты под покупку земли с финансированием 4,4 млрд гривен.

Но ко второму чтению она загадочным образом исчезла. Ко второму чтению аграриям обещают господдержку 4 млрд гривен, но не расписано, на какие именно цели.

Еще 240 млн пойдут в уставной капитал Фонда частичного гарантирования кредитов, и уже оттуда можно будет получить компенсации по займам на покупку земли. Но сумма такая мизерная, что говорить о реальном удешевлении кредитов для селян вообще не стоит.

Также примечательно, что из бюджета ко второму чтению исчезло финансирование Государственного кредитно-экспортного агентства (в этом году — 200 млн).

“Эта структура, помимо поиска новых экспортных рынков, должна также финансировать и страховать экспорт. Непонятно, как без профильного госагентства правительство собирается увеличивать экспорт вдвое, как записано в программе действий Кабмина”, — отметил Скаршевский.

8. Школы и медицина

На медицину в проекте бюджета запланировано 113,3 млрд гривен, что на 10% больше, чем в этом году и на 5 млрд, чем в проекте к первому чтению, но все равно меньше 5% ВВП, как того требуют медики.

Дополнительные средства планируется направить на реформу экстренной помощи — за 1,9 млрд  купят 470 “Скорых” и построят 25 новых пунктов неотложной помощи.

Втрое обещают увеличить финансирование программы “Доступные лекарства”. Вместо 1 млрд на лекарства направят 3,1 млрд гривен.

На закупку лекарств выделят 9,7 млрд, что на треть больше, чем в этом году, на лечение украинцев за границей, а это, прежде всего трансплантация, 1,09 млрд против 689 млн в этом году.

Но, по словам главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, этих денег все равно недостаточно. “Дефицит — как минимум, 17 млрд гривен”, — говорит он.

По словам Кравченко, если ранее медицинская субвенция регионам покрывала защищенные статьи расходов — зарплаты медперсоналу, коммунальные платежи и закупку жизненно важных лекарств в местные больницы, то теперь эти деньги распределяются в ручном режиме, и до многих клиник просто не доходят.

“С 72 млрд гривен программы медициснкох гарантий 19 млрд выделено на первичку и 14 млрд на субвенции на три месяца )январь-март). Таким образом на остальные 9 месяцев вторичке останется 39 млрд. Понимаете, что начнется с 1 апреля? Тотальное недофинансирование учреждений под лозунгом «деньги идут за пациентом”, — написал на своей странице в Facebook известный инфекционист и главный врач сети медцентров Your Baby-Your Family Андрей Волянский.

На образование, которому в бюджете к первому чтению обещали 128,7 млрд гривен, ко второму выделили 145,1 млрд гривен, то есть, почти на 9 млрд больше. По сравнению с прошлым годом расходы на образование вырастут на 23 млрд.

Но на зарплаты педагогам дадут только 3,7 млрд гривен. Субвенция на соцзащиту отдельных категорий педагогов должна покрыть разрыве выплаты молодым учителям (10 прожиточных минимумов) и лопаты всем остальным за престижность труда.

Еще 3,5 млрд дадут на новую программу “Способная школа для лучших результатов”. Но, как уже подсчитали в Ассоциации городов Украины, это не покроет реальные потребности образовательной сферы, так что местным бюджетам придется доплачивать со своего кармана.

9. Спецфонд

В проекте бюджета ко второму чтению более детально расписали поступления и расходную часть специального фонда госбюджета. Так, в нем будут аккумулироваться средства, полученные от перевыполнения планов по сбору импортного НДС, плата за лицензии для операторов игорного бизнеса, а также 70%, полученных от конфискации имущества.

Эти средства пойдут на финансирование ряда статей, в частности: проектов развития транспортной инфраструктуры (помимо уже запланированных на дороги 73, 7 млрд гривен), реформу таможни, Нацполицию и новую программу “Способная школа для лучших результатов”.

10. Силовики

Из проекта бюджета становится понятно, что силовые ведомства — по -прежнему в приоритете у властей. По статье “Оборона и безопасность” на следующий год запланировано 245,8 млрд гривен, а это около 5,5% ВВП.

Из них Минобороны получит 130 млрд, а МВД — 93 млрд. По оборонке главным приоритетом будет наращивание производства и закупок вооружения, — пояснили в профильном министерстве. Так, госгарантии вырастут с 3 млрд до 9 млрд. Еще 2,4 млрд получит Минэкономразвития для госзаказа на производство боеприпасов.

МВД, по словам заминистра Антона Геращенко, направит “лишние” деньги на повышение зарплат полицейским на 10%, квартиры (ипотека на льготных условиях для 2 тысяч семей), очередную партию французских “вертолетов Авакова” и строительство 20 новых кораблей пограничной охраны в партнерстве с теми же французами.

“Также между первым и вторым чтением бюджета на 25% или 2 млрд гривен увеличили расходы СБУ”, — отмечает Виктор Скаршевский.

Источник: strana

Минские соглашения изначально были кабальными для Украины, – Арахамия

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия назвал условия минских соглашений “кабальными” для Украины.

“Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат”, – подчеркнул Арахамия.

В то же время, Арахамия считает, что выгоды от минских соглашений для России – никакой.

“У нее выгоды нет. Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно”, – рассказал глава фракции СН.

Арахамия отметил, что в случае срыва встречи в “нормандском формате” “все узнают из-за кого”.

“Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США”, – предложил он.

Источник: censor

«Слуга народа» легализует азартные игры в Украине: что важно знать о новшестве

В Украине всерьез заговорили о легализации казино, игровых автоматов, “одноруких бандитов” и лотереи. Уже в ближайшие месяцы Верховная Рада может принять соответствующий закон, и возможность заработать миллионный выигрыш законным путем получат тысячи украинцев.

Эксперты же оценивают потенциальный рынок азартных игр в Украине от 3 до 10 миллиардов гривен. Что важно знать и смогут ли выиграть украинцы — разбирался OBOZREVATEL.

Почему в Раде взялись за казино?

Народные депутаты наперебой бросились регистрировать в парламенте свои варианты законопроектов. По состоянию на 7 ноября в Раде уже есть восемь различных проектов — от “Слуги народа”, Кабинета министров и “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Это прямо свидетельствует о том, что в монобольшинстве пока нет единого мнения о формате легализации, и получить большинство голосов может практически любой законопроект.

За саму идею легализации выступает и президент Владимир Зеленский. Правда, хочет он это продвинуть с некоторыми оговорками. А точнее, сделать доступным казино только в 5-звездочных отелях, желательно на черноморском побережье Украины.

Что могут принять и кому выгодно?

Первый законопроект  Кабинета министров. Игорные заведения смогут официально работать после покупки лицензии. Для казино их будет 20, для букмекерских контор — 80, онлайн-казино — 10, покерных клубов — 5, интернет-покерных клубов — 5 и для салонов игровых автоматов — 160.

Все указанные лицензии будут продавать на электронных торгах. Стартовые цены: для казино 12 400 минимальных прожиточных минимумов ежегодно — это примерно 21 млн гривен (кроме Киева); для покерных клубов — 625 минимумов (около 1 млн гривен); для зала с игровыми автоматами — 730 минимумов (1,4 млн гривен); для букмекеров — от 625 минимумов (чуть более 1 млн гривен).

Законопроект защищает право на выигрыш. Если он будет до 5 миллионов гривен, его обязаны предоставить сразу на месте, если больше — то в течение 10 дней. Для обеспечения выигрышей казино должно иметь действующую банковскую гарантию не менее чем на 7200 минимальных зарплат. А это более 35 миллионов гривен. Детально о нем можно прочитать здесь.

При этом законопроект направлен прежде всего на отечественных и российских игроков азартных игр (Пари-Матч, 1xbet, Марафонбет и другие). Это связано как с отсутствием переходного периода (времени на заход на рынок иностранных компаний), так и с чисто украинскими юридическими особенностями.

Особое внимание стоит уделить и домену UA, который нужно иметь для выхода на букмекерский рынок Украины. А получить его можно только имея отечественную торговую марку, чья регистрация занимает примерно год. За это время весь рынок будет заполнен отечественными компаниями.

При этом законопроект Кабмина был отмечен основным, еще семь были поданы в течение нескольких дней. Так, законопроект №2285-1 авторства народного депутата от “Слуги народа” Олега Марусяка вносит в идею несколько коррективов:

  • играть в азартные игры разрешается лицам не с 18 лет, а с 21 года;
  • как и в проекте закона Кабмина, вырученные деньги в виде налогов пойдут на: медицину, детский спорт, программы повышения духовного и культурного развития украинцев, а также на деятельность органа, уполномоченного за контролем над игорным бизнесом.

Во время Первого игорного форума в Херсоне нардеп Марусяк признался, что в рабочую группу входит эксперт в сфере игорного бизнеса, владелец компании First National Lotteri Ltd Борис Баум. По данным “РБК-Украина“, он связан с крупными российскими бизнесменами.

“Ранее он был известен как представитель группировки “Лужниковская” россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, владеющих в Украине рядом облэнерго… Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного “решалы”, который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента”.

“Лужниковские” — это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию Крыма), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Они владеют множеством активов в Украине”, — говорится в материале издания.

Подает свой законопроект и нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский №2285-3. Его проект направлен на полное закрытие “улицы от азартных игр”, а также введение уголовной ответственности как за занятие незаконной игорной деятельностью, так и за предоставление помещения под казино (его попросту конфисковали). Также, по словам нардепа, все другие проекты направлены на лоббизм интересов крупных компаний.

Это важно?

Есть сразу несколько причин:

  • Во-первых, ни для кого не секрет, что в Украине работает сеть казино и игорных автоматов. Делается это все нелегально и подпольно, деньги уходят в карманы чаще всего силовикам.

Если это легализовать, то суммы отчисления будут идти в государственный бюджет. По мнению экс-главы Госкомпредпринимательства, президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, налоговое поле азартных игр в Украине минимум 10 млрд грн.

В Кабинете министров прогнозируют пока более скромную прибыль — около 3 млрд гривен.

  • Во-вторых, после легализации это станет безопаснее. Казино и игорные заведения обяжут контролировать клиентов, устанавливать возрастной контроль, а также не пускать в заведения игроманов (лудоманов).
  • В-третьих, игроки гарантированно получат свой выигрыш. Это также прописано в законе. Если же этого не последует, украинцы на законных основаниях смогут обращаться в суд и требовать отдать им денежный выигрыш.

Проще говоря – сфера станет цивилизованнее, а деньги будут наполнять бюджет. К примеру, представитель ГУ “Юкрейнинвест” на юге Украины Дмитрий Мисюров прямо уверяет, что страна в случае легализации казино получит больше качественных отелей.

“Принятие законов, стимулирующих развитие цивилизованного игорного бизнеса, отразится не только на уровне сервиса, но и на развитии туристического потенциала и внимании со стороны иностранного инвестора. Уже сейчас в Украине реализуются несколько проектов по строительству гостиниц ведущими сетевыми операторами. В Одессе проект строительства гостиницы “Редиссон”, а в Киеве — “Шератон”, — пояснил OBOZREVATEL Мисюров.

Мировой опыт

Яркий пример успешной легализации казино — Грузия. В стране уже более 20 лет работает свободный рынок игорного бизнеса. Действуют даже отдельные зоны, где местные власти освобождают от налогов казино, если при них будут построены отели на 80 или 100 номеров. Например, районы Казбеги или Цхалтубо. Таким образом, туристическая привлекательность страны выросла в разы.

К тому же деньги прямиком идут в местные бюджеты, в среднем это 24%. В 2014 году 39% бюджета города Казбеги составил налог от азартных игр, Батуми — 34%.

Интересна статистика и по странам Европейского Союза. По данным исследования Офиса по финансовому и экономическому анализу в ВРУ:

  • Италия в 2012 году получила от азартных игр 9,2 млрд евро (в сфере работает более 80 тысяч человек);
  • Франция 5 млрд евро (работает более 90 тысяч человек);
  • Испания 3,7 млрд евро (работает более 120 тысяч человек);
  • Великобритания 5,8 млрд евро (работает более 100 тысяч человек).

В 2015 году оборот игорного бизнеса в Европейском Союзе оценивался в 91,6 млрд евро.

Источник: obozrevatel

Пришло время менять политику Украины в отношение ОРДЛО

Автор с позиций концепции социокультурной генетики даёт научное обоснование закономерности результатов социологического опроса населения на оккупированных территориях Донбасса.

Выявленные совместным соцопросом редакции «Зеркала недели» и Украинского института будущего негативные оценки бОльшей части жителей оккупированных территорий Донбасса деятельности старой и новой киевской власти, украинской армии, отечественных СМИ, партий и ведущих политиков, НАТО и Западных стран, и положительное отношение к Путину, России и её роли в вооружённой агрессии в Крыму, ДНР и ЛНР должны стать «охлаждающим душем» для наших национал-патриотов. Если, конечно, они не до конца дебилированы, как Фарион.

Можно, конечно, всё списать на российскую пропаганду, которая массированно через телевидение уже 5 лет обрабатывает население оккупированных территорий, но это будет позиция «страуса, засунувшего голову в песок». Украинские патриоты должны понять, что нельзя заставить людей насильно полюбить этно (архаично) украинское, если они воспитывались в иной социально-культурной средеРоссийская пропаганда ложится на уже сформированные десятилетиями социокультурные гены жителей ДНР и ЛНР, лишь актуализируя их в пространстве и времени.

Это очень важно понять, чтобы не допустить подобной ситуации в отношение жителей центральных и Юго-Восточных областей Украины, которые по своему социокультурному фенотипу отличаются от населения Западного региона страны. Если, конечно, наши национал-патриоты не хотят дальнейшего раскола   и распада страны по более фундаментальным, чем политические разногласия, основаниям. Попытаемся ещё раз обосновать эту позицию с научной точки зрения.

Два вида человеческой наследственности

С точки зрения природы целью процесса индивидуального существования человека, как и любого биологического организма, является воспроизводство своего вида. Но воспроизводится не только материальное тело людей, но и социально-культурные свойства и качества, которые позволяют им стать членами общества того или иного исторического времени.

И если первый процесс происходит посредством биологических генов, то второй – их аналогов в человеческом социуме. Известный швейцарский психиатр и психолог Карл Юнг назвал данные феномены «архетипами». Он определил их как универсальные врождённые психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах и мотивах сновидений.

Но несмотря на активное использование понятия «архетип» в общественных науках, журналистской публицистике и бытовой речи, оно не получило своего дальнейшего развития, так как не имело системного характера. Карл Юнг и его последователи не смогли вывести его за рамки семантики аналитической психологии. Этого недостатка лишена терминология генетики. Её категориально-понятийный аппарат системен и пластичен и по форме, и по содержанию.

Общим для процессов воспроизводства биологического тела человека, психической и социокультурной составляющих его личности являются запрограммированность развития, наследуемость свойств, поэтапность формирования качеств, однотипность биогенных и внешних социокультурных процессов расшифровки и опредмечивания информационных кодов развёртывания функциональных частей и структурных элементов индивидуального организма.

Феномены социокультурной генетики

Однородность информационных механизмов биологической и надприродной наследственности позволило автору статьи выявить закономерности и сформулировать основные понятия социально-культурной генетики развития человечества. Первоначально это было сделано в кандидатской диссертации на тему «Основные понятия явления социально-культурной наследственности человечества», защищённой в 1991 году на философском факультете Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В 2003 году – в докторской диссертации на тему «Социальные и культурные детерминанты формирования личности», защищённой в Институте философии НАН Украины.

Рассматривая феномен культуры, как надприродную память человечества, автор выделил основные социально-психические этапы формирования человека как личности. И здесь нет ничего удивительного и философски заумного.

После рождения любой человек учится прямохождению, усваивает и произносит первые слова, учится говорить связной речью, кушать с помощью ложки, вилки и тарелки, рисовать, думать «внутренней речью», читать, писать, считать, изучает в школе химию, физику, биологию, литературу и историю, учится писать контрольные работы и сочинения по различным школьным предметам, сдаёт экзамены. Без освоения всех названных свойств в процессе индивидуального развития в детстве и юности человек не сможет стать полноценным членом общества.

Причём все культурогенетические свойства и качества человека имеют индивидуальную эволюционную архитектуру. Так, к примеру, без «освоения» прямохождения ребёнок не сможет есть ложкой и вилкой, рисовать, держать ручку, и вообще вести человеческий образ жизни. Без усвоения первых слов-образов дети не могут научиться полноценно говорить, без освоения устной речи – научиться читать, считать и писать. И так далее. Наглядно это демонстрируют примеры с «детьми-маугли», которые были потеряны в лесу в малом возрасте и прожили со зверями длительное время.

Понятия социокультурного генотипа и фенотипа

Но социокультурные свойства и качества человечества не только формализуют этапы культурно-психического генезиса отдельных людей, но и характеризуют уровни семантического (смыслового) и семиотического (знаково-символического) развития сознания человека. Поэтому можно утверждать, что все эти последовательно формируемые в процессе индивидуального эпигенеза надприродные свойства составляют социокультурный генотип человечества.

Вместе с тем, разные социальные группы людей имеют расовые, гендерные, этнические, национальные, региональные, профессиональные, производственные и другие особенности своего развития. Они, согласно теоретическим подходам автора, образуют социокультурный фенотип человека.

Другими словами, каждый представитель Homo Sapiens имеет общий со всеми другими людьми «видовой набор» социокультурных свойств и качеств — социокультурный генотип, и особенный, отличающий его от других групп людей социокультурный фенотип. И первый, и второй, состоят из одних и тех же социокультурных генов, и являются единым целым.

Это обеспечивается благодаря построению социокультурных генов в форме аллелей, которые подобны их биологическим прототипам. Аллели (от греч. ἀλλήλων — друг друга, взаимно), с точки зрения классической генетики, — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака.

Механизмы социокультурного наследования

В механизмах социокультурной наследственности человечества функции хромосом выполняют алгоритмы мышления и нормы поведения. Они в отличие от биологической формы материи расположены не внутри организма людей в виде одного из «низовых» уровней их «конструкции», а во внешней среде – в социальных феноменах и культурных артефактах (по Юнгу — архетипах). Чтобы последние преобразовались (интериоризировались) в индивидуальные свойства и качества ребёнка, он должен сотни тысяч раз их опредметить и распредметить в процессе обучения и воспитания (то есть овладеть различными видами социальной деятельности) и в целом усвоить универсальные элементы жизненного опыта старших поколений людей. В психике и сознании людей социокультурный генотип функционирует в виде различного уровня сложности и глубины форм поведенческой и мыслительной рефлексии.

Причём спираль социокультурного генотипа разных исторических и культурных социумов людей имеет различную цивилизационную длину. Так у первобытных племён и народов (не только древности, но и живущих ныне в изоляции от окружающего мира в джунглях и на удалённых островах), которые не имеют своей письменности, литературы, науки и т.д., она значительно короче, чем в обществах современного типа.

Иначе говоря, каждый ребёнок в своём индивидуальном развитии после рождения (эпигенезе), чтобы стать полноценным членом своего общества, вынужден проходить те же этапы социально-культурного и психологического развития, которые человечество проходило в течение тысячелетий своей культурной эволюции.

Неподатливость социокультурного фенотипа к трансформациям

Архитектура социокультурного фенотипа строится по тем же лекалам, что и социокультурного генотипа человечества. Возникновение каждого нового свойства и качества происходит на базе уже сформированных ранее. Следовательно, подобно тому как не могут быть удалены из процесса биологического генезиса особи последовательно возникающие органы тела, выполняющие различные жизненные функции, также не могут быть изменены сформированные в детстве фенотипические особенности внутренних структур психики человека. Они могут быть только функционально подкорректированы.

Поэтому все попытки украинских патриотов форсировать процесс прироста национальной составляющей менталитета зрелых поколений жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей путём культурнической и языковой «переделки» (перековки, перестройки) их психологии обречены в ближайшем будущем на провал. Причина в том, что низшие звенья фенотипической спирали социокультурных генов большей части населения Восточного и Южного регионов Украины, заложенные в детстве, были сформированы маргинальной цивилизационной средой переселенцев-пролетариев (Донецкая и Луганская области), или великодержавными стереотипами переселенцев-почётных пенсионеров из компартхозноменклатуры и советской военно-кэгэбэшной элиты (Крым). Значительно отличается от исповедуемых «стандартов» наших национал-патриотов и социокультурный фенотип русскоязычного населения центральных и юго-восточных областей Украины.

Форсированная культурная украинизация не способна существенно изменить социокультурный фенотип русскоговорящих (и иных языковых групп) граждан нашей страны. Насколько это трудно, а правильнее утверждать невозможно, сделать на нынешнем уровне гуманитарно-технологического развития человеческой цивилизации, свидетельствует аналогия с экспериментами по нанотехнологическому изменению биологических генов человека. Как известно, сегодняшние научно-медицинские эксперименты в этой области преследуют цель лечения людей от генетически запрограммированных болезней, и находятся на начальной стадии. Пока они массово проводятся только с различными видами животных. И лишь недавно начаты с людьми для профилактики заболеваний раком.

Социокультурная же наследственность – феномен значительно более сложный, чем биологическая наследственность. Ведь первая является более высоким уровнем эволюции людей как одного из видов живых организмов на планете Земля.

Насколько сложно изменить (скорректировать, трансформировать) социокультурный фенотип индивидуального человека свидетельствует хотя бы практика тюремного перевоспитания преступников, которые совершили тяжкие уголовные преступления. Как свидетельствует социология данной проблемы – даже в развитых западных демократиях после отсидки возвращаются к своему «ремеслу» порядка 65-70% этой категории людей.

Что надо делать для социокультурного «сшивания» Украины

Осознание командой Зеленского глубинных социально-культурных факторов негативного отношения бОльшей части населения ДНР и ЛНР к украинским реалиям, лишь зафиксированное социологическим опросом ЗН и УИБ, должно мотивировать новую власть отказаться от бессмысленных попыток ценой внешнеполитических компромиссов (или по «Формуле Штаймаера», или по какой-либо иной минско-нормандской инициативе) добиться возврата оккупированных территорий Донбасса в состав Украины в ближайшем будущем. Они станут не только экономической, но и социокультурной «раковой опухлью» на теле нашей страны, которая приведёт к её гибели.

Возврат территорий ДНР и ЛНР необходимо отложить на отдалённое будущее. При это надо исходить из тезиса, высказанного отечественным политтехнологом Сергеем Гайдаем в одном из видео интервью, что главная проблема нынешней Украины состоит в том, что после исторически неожиданного приобретения ею Независимости в 1991 году она получила в результате распада СССР бОльшую территорию, чем социокультурно занимает «украинскость» как цивилизационный феномен. За прошедшие почти 30 лет мы не сумели эффективно освоить того пространства, которое нам досталось в наследство от Советской империи. Поэтому сегодня новой власти необходимо сосредоточиться на экономических преобразованиях и социально-культурному «сшиванию» остальных регионов страны в единое целое.

Во внутриполитическом плане во главу угла команде Зеленского надо поставить задачи преодоления стереотипов архаического украинского национализма и перевода страны на рельсы современного мультикультурного развития. Это, ко всему прочему, предполагает выполнение Президентом и партией «Слуга народа» своих предвыборных обещаний по корректировке принятого под «занавес» президентской каденции Порошенко закона № 5670-д, который существенно усиливает региональный раскол в украинском обществе, фактически загоняя неукраиноязычных граждан в культурное гетто и стимулируя негативное отношение у русскоговорящей части населения к украинской культуре в целом.

Самим же гражданам, осознающим угрозы форсирования процесса украинизации нашего общества, необходимо не надеяться на нынешнюю власть, которая ещё не успев укорениться в своих «высоких кабинетах», уже забыла свои предвыборные обещания, а создавать Партию русскоязычных патриотов Украины, которая бы купировала коллаборационистские намерения «Оппозиционной платформы – за жизнь» Медведчука – Лёвочкина – Рабиновича, и «Оппозиционной платформы» Ахметова-Новинского.

Партия русских патриотов Украины должна исповедовать социально-либеральные ценности в экономической сфере, антиолигархические в общественно-политической и конкурентно мультикультурные – в духовной. По нашему мнению, таковой могла бы стать «Партия Шария», но её идеологические и программные ориентиры пока не известны.

Источник: hvylya

Пенсии и пособия «отвяжут» от минимума. Зачем в Украине меняют формулу для соцвыплат

Кабмин решил переписать формулу, по которой сейчас рассчитывают размер различных соцвыплат (на детей, по инвалидности, по безработице и другие).

Сейчас они привязаны к прожиточному минимуму (в этом году – порядка 2 тысяч гривен, со следующего — 2100). Но на сайте Минсоцполитики есть законопроект, предлагающий “отвязать” большую часть платежей от прожиточного минимума, и “привязать” их к некой базовой величине или вообще каждый год определять по-новому.

Какой именно будет базовая величина – пока неясно. Но есть риск, что  сумма окажется достаточно скромной. Эксперты не исключают, что весь этот эксперимент со сменой формулы власти затевают специально, чтобы пособия не росли при каждой корректировке прожиточного минимума. Ведь, к примеру, возвращая проект бюджета после первого чтения, профильный комитет Рады поручил Кабмину изучить возможность повышения прожиточного минимума на следующий год до “реальной цифры”, а это порядка 4,1 тысячи гривен. То есть в этом случае могли бы резко вырасти и все привязанные к нему выплаты.

Но “отвязываться” от прожиточного минимума будут хитро.

“Все, что платит государство, то есть пособия, предлагается считать по-новому, то есть по некой базовой величине. А все, что государство получает, а это некоторые штрафы и налоги, которые сейчас также привязаны к прожиточному минимуму, “отвязать” от него почему-то забыли. И эти платежи при повышении прожиточного минимума тоже будут расти”, – пояснил “Стране” заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

“Страна” разбиралась, зачем власти меняют формулу для пособий и как в итоге это скажется на их размере.

Эксперименты с формулой

Законопроект, предлагающий поменять формулу для пособий, появился на сайте Минсоцполитики в конце октября. Он выставлен на общественное обсуждение, которое, как указано на сайте, продлится до 28 ноября.

Но министр социальной политики Юлия Соколовская, анонсируя идею правительства «отвязаться от прожиточного минимума» на презентации бюджета ко второму чтению, 5 ноября, сказала, что “уже завтра”, то есть 6 ноября, законопроект будет вынесен на рассмотрение Кабмина.

Тогда же она пояснила, что “прожиточный минимум перестал быть фактором, которым измеряется бедность”, то есть он, по сути, уже ничего не значит. А так как к этой величине привязано более 150 различных платежей, то логично изменить формулу.

Но ни 6 ноября, ни позже законопроект от Минсоцполитики в Кабмине так и не появился. Зато его получили в Федерации профсоюзов – и уже с правками.

Причем проект сделали еще более невыгодным для получателей бюджетных денег. “Если в первом варианте к прожиточному минимуму была привязана хотя бы минимальная пенсия, то во втором – “отвязали” и ее. А базовую величину, согласно правкам, уже будет определять не парламент, раз в год во время бюджетного процесса, а Кабинет министров, который, по идее, сможет “экспериментировать” с ней на свое усмотрение, даже без одобрения Рады”, – пояснил Александр Шубин.

Похожие эксперименты с формулой для соцвыплат уже были. До 2017 года пособия считали в привязке к минимальной зарплате. Но, когда было принято решение повысить ее вдвое (до 3,2 тысячи гривен), от этой формулы решили отказаться. И привязали соцвыплаты к прожиточному минимуму, который тогда не увеличивали. Аргумент властей был следующий: вначале повысим минималку, добьемся детинизации экономики и роста бюджетных поступлений, а уже потом увеличим и пособия. Но обещанного повышения выплат так и не произошло. В итоге многие компенсации вообще заморозили или проиндексировали на процент инфляции. И они безнадежно отстали от минимальной зарплаты. К примеру, стипендии в вузах сейчас составляют всего 1,3 тысячи гривен, тогда как минималка – 4,2 тысячи.

Поэтому опасения экспертов, что социальные выплаты вовсе перестанут расти или же будут расти намного медленнее, чем прожиточный минимум, вполне обоснованы.

Непрожиточный минимум

Как указано в законопроекте, без привязки к прожиточному минимуму будут считать:

– минимальные должностные оклады (тарифный разряд) работников бюджетной сферы.  Указано лишь, что он должен быть не меньше базовой величины. Для работников других предприятий минимальный оклад должен быть не меньше 50% минимальной зарплаты;

– алименты;

– выплаты на детей;

– выплаты для чернобыльцев. Указано, что их размер, в том числе пенсия за урон здоровью, оплата труда работников зоны отчуждения и пр., будут определяться в бюджете на текущий год;

– компенсации за потерю кормильца;

– пенсии по инвалидности;

– выплаты для военнослужащих и их семей;
– выплаты при рождении ребенка. Указано, что теперь они будут ежегодно определяться в бюджете;

– пособия по базработице;

– выплаты малообеспеченным семьям;

– стипендии.

По минимальным пенсиям в проекте, который размещен на сайте Минсоцполитики, привязка к прожиточному минимуму сохранена, но, как говорит Шубин, в версии, которую направили на согласование профсоюзам, ее уже тоже убрали.

То есть практически все государственные соцвыплаты в случае принятия этого проекта уже не будут зависеть от прожиточного минимума. Их станут считать либо на основе новой базовой величины, либо и вовсе определять без формулы – конкретные суммы должны прописывать в бюджете. Это, к примеру, касается выплат чернобыльцам, работникам зоны отчуждения, компенсаций за ущерб, нанесенный здоровью и др.

Получается, что власти смогут в ручном режиме регулировать «приоритетные» группы получателей. “Скажем, в этом году больше дадим людям с инвалидностью, на следующий год – многодетным и т. д”, — говорит Шубин.

При этом, по его словам, нарушается статья 46 Конституции, в которой указано, что социальные выплаты, которые являются единственным источником дохода получателей (пенсии по инвалидности, пособия по безработице) не могут быть ниже прожиточного минимума.

Стоит отметить, что и сам официальный прожиточный минимум уже давно стал объектом критики. Он якобы заметно занижен и уже давно не соответствует реальным потребностям украинцев. “Скажем, там есть расходы на мобильную связь, но нет – на покупку мобильного телефона. А без него даже декларацию с семейным врачом подписать нельзя”, – пояснил Шубин.

По оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум должен составлять не меньше 5 тысяч гривен. Но бюджетный комитет порекомендовал Кабмину рассмотреть возможность заложить в бюджет на следующий год компромиссную цифру – 4,1 тысячи гривен. Так как Украина присоединилась к конвенциям Международной организации труда, долго игнорировать реальный прожиточный минимум в любом случае не получится. Кроме того, заниженный официальный прожиточный минимум уже несколько раз пытались оспорить в суде.

Но если его заложат в бюджет на следующий год, резко вырастут все соцвыплаты, на что в казне вряд ли найдутся средства. Так что был придуман выход – попросту изменить формулу. “В этом случае от прожиточного минимума уже ничего не зависит. Можно ставить любую цифру – хоть 10 тысяч”, — отмечает Шубин.

При этом непонятно, что такое новая базовая величина, к которой привяжут пособия, и как ее будут определять. “Нужен новый закон по базовой величине, в котором пропишут как она будет соотноситься с прожиточным минимумом, с какой периодичностью ее пересматривать и пр. Ведь проблема не в том, как считать – от прожиточного минимума или от базовой величины. Главное – соблюсти социальную справедливость, чтобы человек смог прожить на государственное пособие”, – говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Возможно, что базовую величину оставят на уровне нынешнего прожиточного минимума – порядка 2 тысячи гривен. А вот будут ли ее повышать в дальнейшем – вопрос.

“Пока складывается впечатление, что базовая величина станет «хотелкой» Кабмина. Какую захотят, такую и поставят. Ну или подгонят сумму, которая есть в бюджете, под количество получателей – чтобы денег на всех хватило”, – отмечает глава адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

О налогах и штрафах забыли

Интересно, что большинство платежей, которые не являются социальными, но которые тоже привязаны к прожиточному минимуму, от последнего как раз не “отвязали”. Хотя как раз они никак не связаны с  качеством жизни человека. Таких платежей – десятки. Это, к примеру, штрафы, госпошлина, судебный сбор, плата за лицензии и др.

“В свое время вопрос – почему эти платежи считают в привязке к прожиточному минимуму – уже обсуждали. Предлагалось, к примеру, ориентироваться на необлагаемый налогом минимум (17,5 гривни). Но в итоге все оставили как есть”, – говорит Шубин. “Отвязать такие платежи от прожиточного минимума было бы логично”, – считает Забловский.

Но в итоге, по словам Шубина, авторы проекта “забыли” внести правки в Налоговый кодекс. “Осталась статья 120, где есть привязка прожиточного минимума к штрафам, статья 164, где эта величина фигурирует в базе налогообложения для предпринимателей (в частности для ФЛП. – Ред) и статья 239, там, где говорится о ЕСВ. То есть получается, что, если повысят официальный прожиточный минимум, все эти платежи тоже вырастут”, – говорит Шубин. К примеру, налог для физлиц-предпринимателей на первой группе – 10% от прожиточного минимума, что сейчас составляет порядка 200 гривен, а если прожиточный минимум повысят вдвое – вырастет до 400 гривен.

То же самое касается, к примеру, судебного сбора, госпошлины, сбора за установление квалификации судебный статей. Все это в случае повышения прожиточного минимума, тоже подорожает для граждан”, – добавил глава адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Плату за лицензии от прожиточного минимума отвязали, но привязали к минимальной зарплате – нужно будет уплатить разовый сбор в этом размере.

По словам Кравца, если законопроект примут, его можно будет обжаловать в Конституционном суде, так как он нарушает право человека получать доход на уровне не ниже прожиточного минимума. “Но не известно, сколько времени пройдет, пока это произойдет. К примеру, систему гарантирования вкладов мы обжалуем уже четыре года. И пока КС не вынесет вердикт, новая формула будет работать”, – говорит Кравец.

Источник: strana

Украина в НАТО вступит раньше, чем в Евросоюз — вице-премьер

Политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО в правительстве ожидают через 5 лет

Момент вступления Украины в НАТО произойдет раньше, чем момент вступления страны в Европейский Союз.

Так считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, о чем он заявил в интервью “РБК-Украина”.

По его словам, в НАТО с Украиной особенно глубокий и масштабный формат отношений.

“Украина станет примером для других, потом по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими странами. Это ни в коем случае не меняет сути наших отношений с Альянсом и нашей дальнейшей интеграции. Речь идет об оптимизации формы предоставления нам помощи”, — отметил он.

Кулеба объяснил, что это будет новый подход, который повышает эффективность оказания помощи и использования этой помощи, в частности, в рамках этого механизма Украине будет легче приоритезировать те сферы, на которые следует направлять полученную помощь. В частности, украинская сторона хочет сфокусироваться на Силах специальных операций, военно-морском флоте и логистике.

“В идеале через 5 лет мы должны быть полностью взаимно совместимыми со странами Альянса, и последний шаг, который надо будет сделать — получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО”, — подчеркнул вице-премьер.

При этом он напомнил, что политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году.

“Но следующий этап — начало процедуры вступления. Мы за 5 лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом, потому что интеграция — это двусторонний процесс. И через 5 лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь”, — сказал Кулеба.

“Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС”, — добавил он.

delo.ua

1 2 3 25